Sääntömääräiset kokoukset

Seura pitää kaksi sääntömääräistä vuosikokousta. 

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.


Kevätkokous (helmi-huhtikuussa)

 • Käsitellään edellisen vuoden  tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
 • Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten sääntöjen mukaisesti vireille panemat asiat.

Kevätkokouksen esityslista:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  a)      puheenjohtaja
  b)      sihteeri
  c)      kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  d)      ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilin­tar­kas­ta­ji­en antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. Päätetään kokous

Syyskokous (loka-joulukuussa)

 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
 • Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
 • Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi.
 • Valitaan muut johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle.
 • Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuran tilejä ja hallintoa.
 • Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten näiden sääntöjen mukaisesti vireille panemat muut asiat.

Syyskokouksen esityslista:

 1.  Avataan kokous
 2.  Valitaan kokoukselle
  a)      puheenjohtaja
  b)      sihteeri
  c)      kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  d)      ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Päätetään tarvittaessa mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
 6. Päätetään tarvittaessa seuran jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
 10. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 11. Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja
 12. Päätetään tarvittaessa seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 14. Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.