Sääntömääräiset kokoukset

Seura pitää kaksi sääntömääräistä vuosikokousta. Kutsut kevät- ja syyskokouksiin toimitetaan jäsenille 2 viikkoa ennen kokousta. 


Kevätkokous (maalis-huhtikuussa)

 • Käsitellään edellisen vuoden  tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
 • Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten sääntöjen mukaisesti vireille panemat asiat.

Kevätkokouksen esityslista:

 1. Avataan kokous.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi  ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten sääntöjen mukaisesti vireille panemat asiat.
 8. Päätetään kokous.

Syyskokous (loka-marraskuussa)

 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
 • Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi.
 • Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat tarkastamaan seuran tilejä ja hallintoa.
 • Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten näiden sääntöjen mukaisesti vireille panemat muut asiat.

Syyskokouksen esityslista:

 1. Avataan kokous.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
 6. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi.
 7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat tarkastamaan seuran tilejä ja hallintoa.
 8. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten näiden sääntöjen mukaisesti vireille panemat muut asiat.
 9. Päätetään kokous.