Rasun uudet toimintasäännöt

22.11.2020

Rasun edelliset toimintasäännöt olivat vuodelta 2001. Sääntöjen ajanmukaisuus haluttiin varmistaa ja siksi pohjaksi valittiin Olympiakomitean patentti-ja rekisterihallinnossa ennakkotarkastetut mallisäännöt.

Yksi konkreettinen muutos on seuran toimintaa ja taloutta hoitava johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4-8 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella. 

Johtokuntaan valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä ole. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.