Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen ti 8.12.2020

24.11.2020

Rasun sääntömääräinen syyskokous ti 8.12.2020 

Aika: klo 18:00
Paikka: Kerttulan liikuntahallin kahvio

Noudatamme vallitsevia covid-19 turvallisuusohjeita. Kokoukseen osallistujien on huolehdittava käsihygieniasta ennen kokousta ja kokouksen jälkeen. Jokainen huolehtii riittävistä turvaetäisyyksistä. Maskin käyttö on suotavaa, jos turvaetäisyyksiä ei pystytä pitämään. Tulethan paikalle vain täysin terveenä.

 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio vuodelle 2021
 • Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
 • Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.
 • Valitaan johtokunnan jäsenet (4-8 henkeä).
 • Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuran tilejä ja hallintoa.
 • Valitaan Vuoden 2020 seuratoimija.

Syyskokouksen esityslista:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  a)      puheenjohtaja
  b)      sihteeri
  c)      kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  d)      ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Päätetään seuran jäsenyydestä LounaSulka ry:ssä
 6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 8. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
 9. Valitaan johtokunnan muut jäsenet 4-8 henkeä (1. vuoden jälkeen erovuorossa olevat valitaan arvalla). Päätetään nimenkirjoitusoikeuden omaavat henkilöt.
 10. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 11. Päätetään tarvittaessa seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
 12. Valitaan Vuoden seuratoimija 2020
 13. Päätetään kokous

Jokaisen rasulaisen aktiivisuutta tarvitaan, jotta pystymme pitämään harrastusmaksut kohtuullisina ja yksi tapa on osallistua johtokuntatyöskentelyyn. Tämä vuosi on ollut haasteellinen covid-19 vuoksi, ja haasteet jatkunevat myös ensi vuonna. Tervetuloa keskustelemaan ja linjaamaan Rasun yhteisiä asioita.

Rasun johtokunnan puolesta,

Susanna Lehtojärvi, puheenjohtaja