Kevätkokous siirtyy myöhemmin pidettäväksi

19.5.2020

Koronatilanteen vuoksi johtokunnan päätöksellä kevätkokousta siirrettiin. Ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin. ​Asialistalle on tulossa lisäasiana sääntömuutokset ja jäsenet voivat ehdottaa myös asioita käsiteltäväksi kevätkokouksessa.

Kevätkokous (normaalisti maalis-huhtikuussa, nyt siirtyy kesä-elokuulle)

 • Käsitellään edellisen vuoden  tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
 • Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten sääntöjen mukaisesti vireille panemat asiat.

Kevätkokouksen esityslista:

 1. Avataan kokous.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi  ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Rasun toimintasääntöjen päivitys 
 8. Käsitellään muut johtokunnan esittämät tai jäsenten sääntöjen mukaisesti vireille panemat asiat.
 9. Päätetään kokous.

Kevätterveisin,

Rasun johtokunta

Susanna, Miikka, Kaisa, Petri, Marite ja Sami