Syyskokous

Syyskokouksen esityslista:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
  6. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi.
  7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat tarkastamaan seuran tilejä ja hallintoa.
  8. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten näiden sääntöjen mukaisesti vireille panemat muut asiat.
  9. Kokouksen päättäminen

Previous page: Kevätkokous
Seuraava sivu: Toiminta