Kevätkokous

Kevätkokouksen esityslista:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi  ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
  7. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten sääntöjen mukaisesti vireille panemat asiat.
  8. Kokouksen päättäminen.

 

Seuran johtokunta kokoontuu n. kerran kuukaudessa. Jos Sinulla on asioita johtokunnan käsiteltäväksi niin juttele niistä jollekin johtokunnan jäsenelle.


Previous page: Kokoukset
Seuraava sivu: Syyskokous